Bakgrunden

Med stöd från bl.a. Riksantikvarieämbetet inledde Länsstyrelsen våren 1996 en omfattande inventering av innerstaden som omfattar cirka 1970 byggnader och 970 fastigheter. 1997 utökades den med delar av ytterstaden.  Åren 1997-98 utfördes en prästgårdsinventering i samarbete med Visby stift och under år 2000 inventerades skolhus och frikyrkolokaler. Inventeringsarbetet genomfördes av studenter vid Högskolan på Gotland samt personal vid Länsmuseet och Länsstyrelsen. Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret bistod med resurser.

Under hösten 2016 och våren 2017 har två nya inventeringar utförts som omfattar puts och takplåt i Visby innerstad. Den nya informationen har lagts till i den befintliga inventeringen.