Avancerad sökning...

Tänk på att innehållet i fälten inte följer någon fördefinierad lista och posterna kan bestå av fritext med avvikande stavning och benämning. Det är bra att först bekanta sig med inventeringen för att få en känsla av vilka uppgifter som finns med och vilka begrepp som används.

Databasen är uppbyggd med fyra tabeller: Fastighet, byggnad, ägare och ombyggnad. Varje tabell innehåller ett antal fält med olika aspekter på fastighet och byggnad.

  1. Börja med att formulera Din fråga:

Ex. ”Hur många uthus i Visby innerstad har plåttak?”

Om sökningen ska begränsas till Visby innerstad ange ”Visby innerstad” i fältet inventering

  1. Bestäm sedan i vilka fält Du behöver fylla i parametrar för att få svar på Din fråga:

Begreppet ”uthus” – ingår i funktion. Ursprunglig-, senare- och nuvarande funktion.

Bestäm Dig för om sökningen ska inbegripa byggnader som kanske varit ”uthus” under något skede i historien eller byggnader som är ”uthus” idag (1996).

I det senare fallet tar du endast med nuvarande funktion

”Plåttak” går att hitta under taktäckningsmaterial

  1. Nu är det dags att bestämma sig för vilka fält man vill ha med i svaret! Här kan Du välja all information Du vill kunna ta del av när det gäller uthus med plåttak. Tex. Fastighetsbeteckning, byggstart, skydd, ursprunglig funktion, stomme, fasadmaterial, taktäckningsmaterial, takform mm.

Parametern för nuvarande funktion är ”uthus” men eftersom vi inte kan vara säkra på att ”uthus” är skrivet exakt lika i alla poster används INNEHÅLLER.

För den sista parametern gäller samma sak INNEHÅLLER: ”plåt”.

  1. Nu listas alla uthus med plåttak.

Ange sökkriterier här

Inventering: 
   
  Fastighet
Fastighetsbeteckning: 
Populärnamn: 
Fastighetsadress: 
Stad / Socken: 
Stadsdel / By: 
Kvarter / Gård: 
Anläggningstyp: 
   
  Byggnad
Stomme: 
Ursprunglig funktion: 
Senare funktion: 
Nuvarande funktion: 
Arkitekt: 
Taktäckmaterial: 
   
Antal våningar: 
   
  Ägaren
Yrke: 

Markera de fält du vill visa i Sökresultatet

  Inventering
  Fastighetsbeteckning
  Populärnamn
  Fastighetsadress
  Stad / Socken
  Stadsdel / By
  Kvarter / Gård
  Stomme
  Anläggningstyp
  Antal våningar
  Ursprunglig funktion
  Senare funktion
  Nuvarande funktion
  Arkitekt
  Taktäckmaterial
  Byggnad (nr)
  Yrke
   
     


Ange dina sökkriterier i rutorna nedan och klicka sen i vilka önskade uppgifter som skall visas i sökresultatet.

Klicka därefter på den gröna knappen "Sök". Om du vill "börja om" med kriterierna klickar du på knappen "Rensa urvalet".