Alla uppgifter om Borgen 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:9 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Berggränd 8 
 Ägarens adress  Per Agge Ahlin, Romagatan 3, 621 46 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Tomten är omgärdad av murar. Mot Berggränd finns en bred bilport av stående, spåntad och smal panel. Porten har en svagt välvd överdel samt kraftiga trästolpar. 
 Gårdsbeläggning  Cementplattor, gräs, gång av kalkstensflis 
 Planteringar  Rabatter längs byggnader och tomtgräns, rikligt bevuxna med blommor och buskar. Clematis, vindruvor, syren, rosor och tujaväxter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 4335/83, Slutredovisning över antikvarisk kontroll 1983, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 25207. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-11-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1780
2  Snickeri 1922
3  Snickeri 1924

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1763  Jacob Norström  sjöman   
1763      Hans Nyberg  skeppare   
  1785    Hans Nybergs döttrar     
  1820    Hans Nybergs sterbhus     
  1830    G. Tingström  slaktare   
  1845    C. P. A. Sandström  skräddare   
  1847    Norrby  uppsyningsman   
  1855    P. Lundborg  handlare   
  1865    L. P. Pettersson     
  1895    L. P. Petterssons sterbhus     
1894    1922  Ellionora Pettersson med dottern Anna  änka   
1922    1922  Anna Johansson  kakelungsmakarhustru   
1922    1953  Gustaf Löfqvist sterbhuset efter honom vidtar år 1949  möbelhandlare   
1953    1974  Inga Magnusson, Karin Kopf, Gunvor Rosengren, Sif Belfrage, Anna Hellgren och Gerd Wendt     
1974      Per Agge Ahlin  Affärsman   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996