Alla uppgifter om Brännerigränd

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Brännerigränd 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By   
 Kvarter / Gård   
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer   
 Tomtnummer   
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress   
 Ägarens adress   
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering   
 Bidrag   
 Anläggningstyp   
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning   
 Planteringar   
 Fasta anläggningar   
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Rapport över undersökning 1967, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck Slutredovisning över antikvarisk kontroll 1985, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 5900/86, Undersökning 1987, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvariga arkeologer Eric Swanström/Nils-Gustaf Nydolf Länsstyrelsens dnr 220-1782-1989, 220-1614-89, 220-3858-1989, Slutredovisning över förundersökning 1991, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial under bearbetning RAÄ, Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring   
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur   
 Bildarkiv   
 Dokumentationer   
 Upprättad av   
 Datum för upprättande