Alla uppgifter om Båten 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Båten 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Båten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Väster om staden nr. 4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Skeppsbron 2, Korsgatan 1 
 Ägarens adress  Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Utomhusscen, restaurang 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Asfalt, trädäck 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Bardisk. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  FRM 
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby.Stadsarkitektkontoret. L. Rollman, 1984: Visby hamn, inventering av bebyggelse m.m., Visby 
 Bildarkiv  GF/A; Waldemar Falck, 1989: Visby förr i tiden, Visby; Gunnar Fritzell, 1978: Visby hamns historia 1942-1977, Visby; Richard Steffen, 1942: Visby hamns historia, Lund 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-10-23 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1906    1986  Ångfartygsaktiebolaget Gotland     
1986    1995  Gotlands Kommun     
1995      Rederi AB Gotland