Alla uppgifter om Innerstaden 1:26

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden 1:26 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Innerstaden 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Stadsäga 1626, Strandroten I:61A. 
 Tomtnummer  1:26 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Cramérgatan 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Detaljplan   
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering   
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Parkering 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Asfalt 
 Planteringar  Allé mot Cramérgatan. 
 Fasta anläggningar  Låga trästaket för bilparkering. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-1046-1996, Slutredovisning över förundersökning 1984, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 499/86, Rapport över antikvarisk kontroll 1986, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf Länsstyrelsens dnr 220-1511-99, Rapport över förundersökning 1999, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  FRM 
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-12-12 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1967      Gotlands kommun