Alla uppgifter om Kilen 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kilen 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kilen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:32 ½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kilgränd 6, Kronstallgränd 2 
 Ägarens adress  Diligentia fastigheter Stockholm AB, Box 7154, 103 88 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Parkering 
 Murar / Staket  Kalkstensmurar mot öster och norr. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 3, medeltida murverk, 1979, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida stenhus, nu rivet, ca 1900, B; SBR nr 2, medeltida stenhus, nu rivet, 1923, B (Engeström 1988) 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-22 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Strandroten 2:32     
    1751  Carl Lundmar/ Hans Jochim Crohn/Johannes Broander  Inspektor/-/-   
1751    1777  Claes M. Schlau  Handlare   
1777      C. A. Bacherus     
  1785    G. A. Bacherus  Magistratsekreterare   
  1785    Georg A. Bacherus  Handelsbokhållare   
  1785    N. F. Bacherus  Handelsbetjänt   
    1824  Nils Fredrik Bacherus  Handlare   
1824    1846  G.A. Bacherus  Handelsbokhållare   
1846    1850  Ferdinand Wickman  Handlare   
1850    1855  B. C. Wickman     
1855    1856  Carl Julius Wickman  Handlare   
1856      S. W. Svensson     
      Strandroten 2:32-32 1/2     
    1862  Wilhelm Svensson  Sjökapten   
1862      A. C. Levin  Lantmätare   
      Strandroten tomt 1     
  1865    A. C. Levin  Lantmätare   
  1875    Wilhelm Svensson  Sjökapten   
  1885    Wilhelm Svensson  Sjökapten   
  1895    Gotl. Mejeribolag