Alla uppgifter om Klinten 9

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klinten 9 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Klinten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:67, Nygatan 41 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 43, Norderklint 6 
 Ägarens adress  Barbro Kristina och Mia Ejendal, Nygatan 43, 621 56 Visby och Karin Ejendal, Kyrkogårdsgatan 45A, 752 24 Uppsala 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag  Beslut 1992 01 07: 1000:- för restaurering av schablonmålningar 
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Nygatan, mot öster, finns en kalkputsad tegel- eller silikattegelmur med enkupigt, rött taktegel. I muren finns en tvådelad brun-vit-röd dörr med 4 speglar. På baksidan omringar en låg kalkstensmur gräsmatta och planteringar. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensplattor 
 Planteringar  Rabatter, buskar och träd. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 2623/89, Slutredovisning=rapport över förundersökning 1989, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLA; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  NM 1968-69, GF/A, WF/A: Bild 828 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Marika Sundqvist 
 Datum för upprättande  1996-11-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1770
2  Uthus 1959
3  Bostad 1989

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1767    Infäste: Båtel Hallgren  Stadsvakt   
  1820    Stephan Lundgren  Sjöman   
  1855    Stephan Lundgrens änka  Änka   
  1865    Tingstöms sterbhus     
  1875    Tingströms sterbhus     
  1885    P.A. Lundgren  Arbetare   
  1895    P.A. Lundgrens hustru     
1905    1905  Arbetaren Frans August Lundgrens änka Brita Kristina Lundgren samt makarnas dotter Katarina Augusta Charlotta, gift med muraren K.A. Bergström.     
1905    1924  Jakob Petter Hjorther och h.h. Anna Sara Hjorther     
1924    1926  Nils Alfred Nilsson o h.h. Anna Elisabet Nilsson  Murare   
1926    1956  Per Oskar Larsson och h.h. Ellen Emmy Maria Larsson.  Skomakare   
1956    1957  Boet efter Per Oskar Larsson  Sterbhus   
1957    1970  Ivar Johansson  Förrådsförman   
1970    1988  Vera Anna Helena Johansson     
1988    1989  Kirsti Kyllikki Bergström     
1989      Barbro Kristina Ejendal, Karin Ejendal och Mia Ejendal.     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996