Alla uppgifter om Bommen 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bommen 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Bommen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV : 89 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Uddens gränd 5, Nygatan 38 
 Ägarens adress  Benny och Ulla-Britta Dahlström, Gyle Ala, 620 23 Romakloster 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Vit, slät mur i väster, söder och öster. Järngrind mot gatan i väster. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensflis 
 Planteringar  Al, fläder, buskar, rabatter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Slutredovisning=rapport över antikvarisk kontroll 1987, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby 
 Bildarkiv  NM 1968-69 GF/A 
 Dokumentationer  NM 1968-69 GF/A 
 Upprättad av  Linda Johansson, Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-10-09 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus 1916

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1755    Johan Stenberg (infäste)  stadsvakt   
  1785    Abraham Lange, Olof Hemström  Borgare   
  1798    Anna Grön (infäste)  änka   
  1800    Anna Grön  änka   
  1810    N. Muhle  båtsman   
  1820    N. Muhle  båtsman   
  1830    N. Källström  båtsman   
  1845    N. Källström  båtsman   
  1855    J. P. Österberg  Arbetare   
  1875    J. Österberg  skeppare   
  1885    J. Österbergs änka  änka   
  1869    Bouppt. Karl Otto Salomon Karlström och hans hustru Johanna Maria Karlström  skeppare   
  1893    Bouppt. Karl Otto Salomon Karlström och hans hustru Johanna Maria Karlström  skeppare   
  1895    O. Karlström  skeppare   
  1931    Otto E. Karlström  sjökapten   
1938    1946  Hilda Maria Ottilia Karlström     
1946    1972  Henrik Rohnström  Försäljningschef, Disponent   
1972    1981  Ellen Amalia Ingeborg Rohnström     
1981    1989  Sten Henrik Rohnström     
1989    1992  Olof Hansson     
1992    1993  Föreningsbanken kredit AB     
1993      Benny Dahlström och h h Ulla-Britta Dahlström     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996