All information...

Fastighet: Innerstaden 1:3

Fastighetsbeskrivning:

Fastigheten ingår som en del av grönområdet Paviljongsplan. Tomten är delad i två skiften.


Tillbaka...