Alla uppgifter om Borgen 29

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 29 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:52. Borgen 8, Borgen 20. Avstyckat från Borgen 20 år 1975. Borgen 20 bildat 1948 genom sammanslagning mellan tomt 8 och del av 14. 
 Tomtnummer  29 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 9 
 Ägarens adress  Visby Allmänna Idrottsklubb, Box 1242, 621 23 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Kringgärdande murar och staket saknas. 
 Gårdsbeläggning  Grus 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Ventilationspump väster om bakbygget. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 4133/88, Rapport över förundersökning 1988, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, kulturlager, senmedeltid Rapport över antikvarisk kontroll 1992, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:52 1848-90: nr 34507. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-24 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Uthyrningsrum 1760
2  Bod 1940

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1743    Magnus Törner  smedåld. man   
    1768  Petter Söderstedt. Bouppteckning.  skeppare   
  1785    Magnus Törners barn  skräddare   
    1823  Magnus Törner  handelsbokhållare   
1823      Adam P. Wiman  skeppare   
  1830    O. M. Högberg  skeppare   
  1855    O. M. Högberg  skeppare   
  1847    Högbergs änka  sjökaptensänka   
  1885    J. N. Österman  snickare   
1885    1886  Lars Nordström  hemmansägare   
1886    1893  E Gardelius  konditor   
1893    1896  Axel Löfqvist  skomakare   
1896    1915  J. P. Lilja  gjutmästare   
1915    1929  Engel Löfqvist med barn     
1929    1947  Karl Löfqvist     
1949    1953  Karl Löfqvists sterbhus     
1953    1972  Inga Magnusson, Karin Kopf, Gunnar Rosengren, Sif Belgrade, Anna-Greta Hellgren och Gerd Wandt     
1972    1975  Staten     
1975      Visby Allmänna Idrottsklubb     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996