Alla uppgifter om Briggen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Briggen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Briggen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten I:22-26, S:t Hansgatan 57, Briggen 5 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 55 
 Ägarens adress  Gösta Lyttkens, Valvgränd 1, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Specksrum i nordväst finns en delvis putsad kalkstensmur med gjutna plattor respektive kalkstensplattor ovanpå. Mot S:t Hansgatan i öster ett 2,5 m högt träplank med mönstersågad dekorationsbräda överst. I planket finns garage- och entréportar. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensplattor 
 Planteringar  Hängbjörk, fruktträd, humle, rosor, murgröna, vinbär, trädgårdsland. 
 Fasta anläggningar  Brunn, sandlåda, gungställning, torkvinda samt en kalkstensmur som avskiljer gårdens två olika nivåer. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1850: nr 14573, 1848-90: nr 22360. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Gotlands Tidningar (GT) 1990-02-10; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Waldemar Falck Visby förr i tiden 1989, GF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida stenhus, 1745, B; SBR nr 2, medeltida stenhus (numera rivet), 1867, B (Engeström 1988) NM 1968-1969 GF/A, Dokumentation LST 
 Upprättad av  Anna Karlström 
 Datum för upprättande  1996-08-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus 1850

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Gregorij Enckia     
    1761  Maria Eriksdotters sterbhus     
1761    1767  Catharina Westphal  änka   
1767    1779  Göran Bahr  Bokhållare   
1767      Johan Lindlöf  skeppare   
1767      Jöns Westphal  handlare   
1767      Israel Boholm (25)  vaktmästare   
    1792  Caisa Boholm (25)  änka   
1792      Johan C. Dahlbom (25)  handlare   
    1818  Timotheus Segerdahl  handlare   
1818      Suno Engström  handlare   
  1885    Suno Engströms änka Carolina  änka   
1970    1996  Gösta Lyttkens     
1996      Auditören AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996