Alla uppgifter om Kapellet 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kapellet 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kapellet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:28 1/4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Stettinergränd 1, Hamburgergränd 3 
 Ägarens adress  Anders och Ulla Vikare, Klockaregatan 1, 161 52 Bromma, Bo Vikare, Wallingatan 10, 111 60 Stockholm, Karin Vikare, Tobaksspinnaregatan 4, 117 36 Stockholm, Birgitta Vikare, Skepparegatan 53, 114 58 Stockholm, Per Svensson, Plåten, Lunda, 1 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En putsad tegelmur med blinderingar samt avtäckning med nockpannor. Muren har en ingång med en smidesgrind mellan gjutna pelare, avtäckta med kalkstensplattor. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, gångar av kalkstensflis. 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Terrassering med stödmurar och trappor av kalksten, trappräcken av svartmålade järnrör. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Antikvarisk kontroll (byggnadsarkeologisk insats) 1984, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 6, medeltida stenhus med två välvda rum, före 1922, B; SBR nr 7, medeltida stenhus uppmätningsritning, före 1924, B; SBR nr 8, medeltida stenhus, nu rivet, uppmätningsritning, ca 1938-39, B (Engeström 1988) Antikvarisk kontroll (byggnadsarkeologisk insats) 1984, dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-11 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1938

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Povel Eneqvist     
    1791  Abraham Kahl  Rådman   
1791    1797  Lars Lange  Handelsbokhållare   
1797    1818  Abraham Kahl  Konsul   
1818    1820  Catharina Elisabeth Gardell  Prästänka   
1820  1855    Petter Ljungberg  Bryggare   
  1865    Ludvig Herlitz  Handlare   
  1875    Ulla Herlitz     
1880    1885  Nils Georg Herlitz  Student   
1885    1887  P Pettersson  Byggmästare   
1887    1894  Gotlands sjukhem     
1894    1897  F Viberg  Tobakshandare   
1897    1899  Julia Matilda Viberg, Hildegard Louise Viberg  Handlareänka   
1899    1900  Louise Hildergard     
1900    1907  Hjalmar Vahlgren  Gymnastikdirektör   
1907    1916  I E Wulfcrona  Sjökapten   
1916    1916  I E Wulfcrona, Maria Louise, Edla Maria Elisabet Wullferina     
1916    1936  Ivar Erik Wulfcrona  Kamrer   
1936    1937  Ivar Erik Wulfcronas sterbhus     
1937    1937  Martin Englund  Handlare   
1937    1940  August Modin  Byggmästare   
1940    1942  Blenda Modin     
1942    1942  Johan Axel Olsson  Lantbrukare   
1942    1950  Hilbert Johansson  Direktör   
1950    1962  Agnes Johansson    1/3 
1950    1965  Sven Bertil Johansson    1/3 
1950    1968  Sonja Elisabeth Liljeroth    1/3 
1962    1965  Folke Agnhammar, Erik Johansson, Bertil Johansson    1/3 
1965    1972  Ivar Lindqvist, Sven Lindqvist    1/3 
1968    1972  Sven Lindqvist    1/3 
1972    1975  Jens Esbjörn Lindqvist, Monica Vivianne Lindqvist, Leif Sven Werner Lindqvist    3/4 
1972    1974  Ingrid Desiré Lindqvist    1/4 
1974    1975  Jens Esbjörn Lindqvist, Monica Lindqvist, Leif Lindqvist    1/4 
1975    1980  Per-Olof Arenvi    1/4 
1980    1982  Lars-Gunnar Norberg    1/1 
1982    1982  Alf Jansson     
1982    1986  Blå Borgen AB     
1986    1986  Kruttornet HB     
1986      Anders, Ulla, Bo,Karin Vikare, Per Svensson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996