Alla uppgifter om Kastalen 11

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kastalen 11 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kastalen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:115, Kastalen 5 o 12 (del av) 
 Tomtnummer  11 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Nikolaigränd 13 
 Ägarens adress  Ulf och Marianne Dahlgren, Forsvik, 130 35 Ingarö 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Ett vitmålat plank med locklist mot gatan och en ingångsport mot väster (från 1983). Mot norr finns dels en vitputsad baksida av en byggnad, ca 2m hög, dels ett besynnerligt murparti. I öster finns en ny, vitputsad mur med tegeltäckt och rundat krön. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensgång 
 Planteringar  Lind, plommon, vinbär, luftlök, vildvin, små prydnadsgranar, rosor, murgröna mm. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Kastalen 5, RAÄ dnr 1313/93, Rapport över antikvarisk kontroll och undersökning 1983, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, k-lager 2 m 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 45925. 
 ATA   
 Övriga källor  Ägare Ulf o Marianne Dahlgren, grannen Anna-Maria Tjäder 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; NM 1968-69, GF/A 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-08-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1785

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1982  Sammanhörde m. Kastalen 12:     
    1784  Olof Möllers sterbhus  Sergant   
1784      Thomas Broström  Kofferdi sjöman   
    1796  Olof Frögren     
1796  (1795)    Jacob Ekström  Enrollerare   
    1806  Johan Boman  Stadsklockare   
1806  1810    Olof Rundbom  Åkare   
  1847    Rundboms arvingar     
  1855, 1861    Olof Rundboms änka     
  1865    A.F. Eneqvist  Klensmed   
  1875, 1895    Gustaf Viktor Närhström  Cigarrmakare, Sjöman   
1896    1919  Anna Katarina Nährström o barnen Maria Adelaide, Karl Artur, Agnes Elvira Jakobina  Sjömansänka   
1919    1919  Edvard o Maria (Nährström) Backlins barn, Saga Viktoria Amalia, Bror Edvard, 1/6     
1919    1920  Olof Arvid Claesson  Sergeant   
1920    1924  Johan Olof Edvard Gottlander  Handlanden   
1924    1938  Albert O.H. o Julia Johanna Ekvall  Tryckare   
1938    1940  Julia Johanna Ekvall  Änka   
1940    1945  Boet e. Julia Johanna Ekvall, änka e. typografen Albert OH Ekvall     
1945    1963  Walter Hammarström     
1963    1980  Tage Göransson     
1980    1982  Tage Göranssons dödsbo     
1982    1983  Bygg AB Jan Eriksson o Leif Lindqvist, 1/2 Kastalen 5 var     
1983    1993  Ulla Sundqvist /Kastalen 11     
1993      Ulf o Marianne Dahlgren, 1/2 Kastalen 11 var     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996