Alla uppgifter om Kräklan 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kräklan 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kräklan 
 Populärnamn  Bredablick (tidigare Badhotellet B, Pensionat B) 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:23 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tranhusgatan 33 
 Ägarens adress  Marja-Riita Franzén, Tranhusgatan 33, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr finns ett flätat staket (eller plank) samt en brandmur i synligt silikattegel. Mot söder ett plank med bräderna omlott och luftspalt emellan. Bägge planken från 1968-70. Mot väster ett traditionellt spjälstaket och (inkörs)grindar i smide, med en enkel utformning. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, markbetongplattor, asfalt 
 Planteringar  2 valnötsträd, päron, äpple, 3-4 små prydnadsapel, 2 jasminer, plommon, tuja, fikon, vildvin, buskrosor och närmast huset blomsterland, liksom längst i V med bla rosor och kungsljus, dock förvildat. 
 Fasta anläggningar  Runt ett av valnötsträden en 9-kantig sittbänk i trä, pump (P A Otter Wisby), på två ställen korta spjälstaket för inramning av gårdsrum (kompost), det ena räcket av stål lika spiraltrappan på huset. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 29964. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: NM 1968-69. WFA 
 Dokumentationer  GF/A: NM 1968-69. 
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-08-23 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus 1865
2  Förråd 1968
3  Garage 1968

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1847    borgmästare Matthiesens trädgård  Borgmästare   
  1861    Änkeprostinnan Hoffman  änkeprostinna   
1888    1896  Karl Johan Olof Hoffman (kassör), Anders Gabriel August H (fil lic), Henrik Gustaf Adolf H (lantbrukare), Anton Vilhelm Matias H (fil kand)  kassör, fil lic, lantbrukare, fil kand   
1896    1927  Karl Kallenberg  Doktor   
1927    1937  Emma och Ludvig Pettersson  Direktör   
1937    1941  dödsboet efter Johan Ludvig Pettersson, gm Emma P     
1941    1944  (1/2) dödsboet efter Emma Pettersson     
1944    1954  Elin Hederström och Ebba Edelsten  pensionatsföreståndare   
1954    1965  (1/2) dödsboet efter Elin Hederström  pensionatsföreståndare   
1965    1965  (1/2) dödsboet efter Ebba Edelsten     
1966    1971  Carl Gustaf Holdar  läroverkslektor   
1971    1981  Lars Nobell  jordbrukare   
1981      Marja-Riita Franzén  konstnär   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996