Alla uppgifter om Blekdammen 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Blekdammen 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Blekdammen 
 Populärnamn  Ödins garveri 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten I:60, Blekdammen 4, 7 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tage Cervins gata 3 
 Ägarens adress  Hans-Olof Ödin, Tage Cerwins gata 3, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, garveri 
 Murar / Staket  Plank av brunbetsade bräder på gjuten sockel. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, småsten 
 Planteringar  Tysk lönn, valnöt, fläder, päron, äpple, parklind. 
 Fasta anläggningar  Gjuten damm som fylls från naturlig källa och som användes för att blötlägga skinn. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/ SABA 1853: nr 16422, 1860: nr 24413. 
 ATA   
 Övriga källor  Muntligen av Hans-Olof Ödin 
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-07 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor, Affär, Lager 1725
2  Förråd 1931
3  Garage 1949
4  Avträde 1930

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1847    Lundgrens arvingar  Mastmålare   
1852  1858  1896  Frans Th Ödin  Garvare   
1896    1930  Rolf Th Ödin, Johan Ödin  Handlare, fabrikör   
1930    1952  Teodor Ödin, John Ödin  Handlare, fabrikör   
1952    1967  Rolf Ödin  Fabrikör   
1967      Hans Olof Ödin     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996