Alla uppgifter om Borgen 21

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 21 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:54, del av 1, del av 56 och 56 ½ Borgen 10, del av Borgen 14, liten del av Borgen 12 (sammanslagning 1964) 
 Tomtnummer  21 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 5 
 Ägarens adress  Per-Gunnar Pettersson och Ingrid Ramnelius, Trappgatan 9, 621 56 Visby och Ramnelius-Pettersson Fastighets AB, Box 1124, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus, industribyggnad, kontorshus 
 Murar / Staket  Mot Adelsgatan ett 1,8 m högt, gråblått och lockpanelat plank med dubbelport för bilar. Mot Borgen 29 en ca 1,8 m hög silikattegelmur och mot Borgen 9 likaledes en silikattegelmur, vilken är något högre och avtäckt med tegel. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, gräsmatta 
 Planteringar  Rabatter med prydnadsbuskar och rosor på gården vid byggnad 1 och 2. 
 Fasta anläggningar  Telepost vid södra gaveln på byggnad 1 omedelbart innanför gårdsplanket. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 5008/77, Rapport över besiktning 1977, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, SBR nr 1, provschakt, 1977, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 4095/85 Rapport över förundersökning 1986, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:1 ( del av ) 1848-90: nr 35662. Klinteroten II: 56 ( del av ) 1848-90: nr 47376. 
 ATA   
 Övriga källor  Muntliga uppgifter från Per-Gunnar Pettersson. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-09-02 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Kontor, Förråd 1892
2  Tryckeri 1944
3  Skyddsrum, Tryckeri 1991
4  Affär, Kontor 1976

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten II:1     
  1861    Bokhållare Kahls arvingar     
  1895    Vilhelmina Kahls sterbhus     
      Klinteroten II:56     
  1855    C. A.Vahlberg  handlare   
  1885    C. A. Vahlbergs änka  handlareänka   
  1895    Gunnar Gooes  handlare   
      Klinteroten II:54     
  1763    Cath. Reich. Westergard  änka   
    1792  Daniel Westergard     
1792    1792  Georg M och Jacob Niclas Donner  handlare   
1792    1795  Olof Unnerus  skeppare   
1795      Georg M. och Jacob Niclas Donner  handlare   
    1802  Georg M.Donner  handlare   
1802      Jacob Niclas Donner och Nils J. Schwan  handlare   
  1820    Jacob Niclas Donner  handlare   
  1830    Jacob Niclas Donner  handlare   
  1845    Jacob Niclas Donner  handlare   
  1855    S. Svensson  skeppare   
  1865    O. N. Hallgren  stadsfogde   
  1875    O. N. Hallgren  stadsfogde   
1884    1886  Almar och Olga Hallgren     
1886    1887  O.N. Hallgren med döttrarna Olga och Hulda     
1887    1890  F.G. Sandelius  handlare   
1890    1892  Wilhelmina Sandelius  änka   
1892    1892  J. P. Andersson och Maria Hallin  tullvaktmästare   
      Borgen 10     
1892    1920  P. A. Wassberg  Bokhandlare   
1920    1932  C. A. Wessman och Johannses Pettersson (tomt 10)  handlare   
1932    1964  Johannes och Natalia Pettersson  handlare   
      Borgen 21     
1964    1980  Hans Pettersson     
1980    1987  Per-Gunnar Pettersson     
1987      Ingrid Pettersson-Ramnelius    1/2 
1992      Ramnelius- Pettersson Fastighets AB    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996