Alla uppgifter om Kilen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kilen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kilen 
 Populärnamn  Kronstallet, Bachérska huset, Gamla Mejeriet 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:32, 32 ½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 7, Kronstallgränd 4 
 Ägarens adress  Bostadsrättsföreningen Kilen 2, Mellangatan 7A, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Fastigheten avgränsas av en kalkstensmur mot söder och väster. I öster är gårdsentrén, genom ett valv, avgränsad av en grind av genombrutet smidesjärn. I norr avgränsas tomten av ett lågt, genombrutet järnstaket på kalkstenssockel. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensgångar 
 Planteringar  Gården är planterad med stora lövträd, stockrosor, pioner och kryddväxter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 2896/56, Rapport över undersökning 1949, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Greta Arwidson, SBR nr 9, Vikingatida ? grav, 1949, A; SBR nr 10, medeltida vattenbrunn, 1949, A; SBR nr 11, medeltida murverk samt latrinkällare, 1949, A; SBR nr 12, medeltida stentrappa, 1949, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 4774/86, Rapport över undersökning 1986, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, grundmurar 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten II:32 1848-90: nr 56104. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA/BNA 
 Dokumentationer  SBR nr 4, medeltida stenhus m blinderad tegelgavel, "Kronstallet", före 1922, B JF; SBR nr 5, medeltida ? murverk, före 1922, B JF; SBR nr 6, medeltida stenhus, "Kronstallet", uppmätningsritningar, före 1924, B; SBR nr 7, medeltida murverk, nu rivet, före 1935, B JF; SBR nr 8, medeltida stenhus, "Kronstallet", 1930-tal, B; SBR nr 13, medeltida tegelmurverk, "Kronstallet", 1981, B(Engeström 1988) Svahnström 1944, GF/A Länsmuseets dnr 193/00 Rapport över antikvarisk kontroll 2000, Länsmuseets arkiv. Ansvarig antikvarie Jörgen Renström 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, affär 1300
2  Bostad 1949
3  Bostad 1700
4  Bostad 1949

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Bertel Eisenberg  Rådman   
    1751  Carl Lundmark/Hans Joachim Crohn/ Johannes Broandeer  Inspektör/-/-   
1751    1777  Claes M. Schlau  Handlare   
1777      C. A. Bacherus  Handlare   
  1785    G. A. Bacherus  Magistratssekreterare   
  1785    N. F. Bacherus  Handelstbetjänt   
  1785    Georg A. Bacherus  Handelsbokhållare   
    1824  Nils Fredrik Bacherus  Handlare   
1824    1846  G. A. Bacherus  Handelsbokhållare   
1846    1850  Ferdinand Wickman  Handlare   
1850    1855  B. C. Wickman     
1855    1856  Carl Julius Wickman  Handlare   
1856    1862  S. W. Svensson     
1862    1865  A. C. Levin  Lantmätare   
1865    1884  Wilhelm Svensson  Sjökapten   
1884    1900  Gotlands Mejeri Aktiebolag     
1900    1916  Josefina Wiman     
1916    1935  Helena Wiman     
1935    1947  Bertha Wiman     
1947    1952  Bofinken fastighetsbolag     
1952    1969  Bror Eriksson/Arthur Persson  Byggnadsingenjör, Byggmästare   
1969    1975  Athur Persson     
1975    1990  Maj-Lis Olsson     
1990    1994  Olof Hansson     
1994      Bostadsrättsföreningen Kilen 2     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996