Alla fastigheter med ett "populärnamn"

Inledande text?

188 st. fastigheter.

 

 Populärnamn   Fastighetsbeteckning   Fastighetsadress 
Falckska huset, Möllerska huset Abboten 1 Hästgatan 13, Stettinergränd 2, Bremergränd 10
Flickskolan, Musikskolan Ankaret 1 Mellangatan 45, Specksrum 6
Vedemanska huset (1793) Ankaret 4 Rostockergränd 4, Specksrum 2
Rådman Linnés hus (under 1800-talet) Ankaret 5 Specksrum 4
Strand Hotell Ankaret 6 Strandgatan 34, Rostockergränd 2, Rigagränd 1,3, Mellangatan 43
Annexet, Läroverkets annex Annexet 1 Bremergränd 3, S:t Hansgatan 23, Rådhusplan 6
Fd Brandstationen Annexet 2 Bremergränd 1, Mellangatan 30, Rådhusplan 4
Kapten Ljungholms hus, Lalla Gistedts hus Annexet 3 Mellangatan 32, Rådhusplan 2
Mahognyvillan, Lindlöfska huset Apoteket 5 Mellangatan 33, Lybska gränd 3, 5, 7
Effes (byggnad 5), Huset med målningarna (byggnad 6) Atterdag 6 Södertorg 23,25, Adelsgatan 2, Södra Murgatan 2
Högvakten Atterdag stadsäga 1:48 Södertorg 27
Lythbergska huset Banken 1 S:t Hansplan 1, Hästgatan 6, Volters gränd 3, Mellangatan 18
Holmquistska huset Batteriet 8 Strandvägen 6
Björkanderska huset Berget 16 S:t Hansgatan 2
Björkanderska huset Berget 23 S:t Hansgatan 16, Trappgränd 4
Schenholms Stapeln 4 Adelsgatan 31
S:t Nikolaigården Biskopen 7 S:t Nikolaigatan 11
Visby varmbadhus, Rindi studentkår Blekdammen 10 Tage Cervins gata 1, Donnersgatan 1
Ödins garveri Blekdammen 8 Tage Cervins gata 3
Missionskyrkan Borgen 31 Bredgatan 8, Berggränd 2
Acacia Burmeister 2 Strandgatan 13, Packhusplan 2
Burmeisterska huset Burmeister 4 Strandgatan 9A
Restaurang Burmeister, Bur Burmeister 5 Tage Cervins gata 2, Strandgatan 9 B, D, E
Langska huset, Wisby börs, Börsen Börsen 2 Strandgatan 10
Röda kvarn Börsen 3 Mellangatan 17, Novgorodgränd 1, Brännerigränd 2
Schweizervillan Fregatten 20 Birgers gränd 7
Garvaregården Fregatten 21 Strandgatan 10, Fiskarplan 2
Fängelset Fängelset 1 Skeppsbron 1
Mangel-Fridas hus Gjutaren 2 Tunnbindaregatan 13, Kryddgränd 4
Hultgrenska huset, Lingens hus (byggnad 2, nuv ägarens benämning) Gråbrodern 4 S:t Hansgatan 20, Hästgatan 7
Rosas Gråbrodern 5 S:t Hansgatan 22
Ridelius Gråbrodern 6 S:t Hansgatan 24
Wahlgrens skoaffär, Kränku Gråbrodern 7 S:t Hansgatan 26, Hamburgergränd 2
Rosenhill Hammaren 1 S:t Hansgatan 9
Rominska matserveringen (omkring år 1900) Hammaren 2 S:t Hansgatan 7
Toffténska gården Hammaren 6 Mellangatan 6
Rosenhill Hammaren 8 Mellangatan 10
Klockaregården Helgeandshuset 3 Norra Kyrkogatan 1
Komministergården, tidigare Kaplansgården (byggnad 1) Helgeandshuset 8 Västra Kyrkogatan 7, Biskopsgatan 3
Liljehornska huset, tidigare Dubbeska huset och Börgessonska huset Hornet 1 Strandgatan 16, Dubbens gränd 1, 3, Danzigergränd 2
Dubbeska huset, Ytterbergska huset, Frälsningsarmén Hornet 2 Mellangatan 21, Danzigergränd 4, Dubbens gränd 3
Det Arneliuska huset (före nuv. byggnaden) Hotellet 10 Strandgatan 2
Det gamla Ränteriet (medeltida del, hus 2) Hotellet 13 Strandgatan 6, Donners plats 4, Kilgränd 3
Engeströmska huset, Lindbomska huset, Hypoteksföreningen Hypoteket 1 Donners plats 8, Hästgatan 2, Volters gränd 1, Mellangatan 11
Smedmans Hotell, Degermanska huset Hypoteket 2 Mellangatan 13, Hästgatan 4
Hultgrenska villan Höjden 4 Nygatan 55
Paviljongsplan, "Pav" Innerstaden 1:3 Botaniska trädgården, Paviljongsplan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" Innerstaden 1:4 Botaniska trädgården, Strandgatan, Studentallén
Gotlandsänget, Gotlandsängen Innerstaden 1:44 Botaniska trädgården, Studentallén, Silverhättan
Gotlandsänget, Gotlandsängen Innerstaden 1:45 Botaniska trädgården, Paviljongsgatan
Gotlandsänget, Gotlandsängen Innerstaden 1:46 Botaniska trädgården, Studentallén, Paviljongsgatan
Paviljongsplan, "Pav" Innerstaden 1:47 Botaniska trädgården, Studentallén, Paviljongsplan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" Innerstaden 1:5 Botaniska trädgården, Strandgatan, S:t Olofs gränd
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" Innerstaden 1:6 Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd, Säcken
Kalvskinnshuset, Vinhuset, Barbeque Garden Kalvskinnet 3 Strandgatan 15A, Packhusplan 3, Birgers gränd 2
Lefflerska huset Kannan 2 Adelsgatan 44, Kanngjutaregränd 3
Säveska huset, handlaren Erik Petterssons hus Kapellet 1 S:t Hansgatan 30, Bremergränd 4
Ljungbergska huset, Wulffcronas hus, Ludvig Herlitz hus Kapellet 5 S:t Hansgatan 28, Hambugergränd 1
Reinickska huset, Ada Blocks hus Kaplanen 6 Södra Kyrkogatan 17
Häggska huset Kaplanen 7 S:t Drottensgatan 2, Södra Kyrkogatan 13, 15
Galerie Kaplanen Kaplanen 9 Skolgatan 4
Uppsala Universitet, Campus Gotland Kasernen 2 Cramérgatan 1, 3, 5, Hamnplan 1, Kaserngatan 2, 4, 6, 8
Pizzeria Tres Amigos Kasken 5 Adelsgatan 22
Kronstallet, Bachérska huset, Gamla Mejeriet Kilen 2 Mellangatan 7, Kronstallgränd 4
Jacobssonska, Cramérska, Chasseurska, Kolmodinska huset Kompaniet 5 Kompanigränd 1, Strandgatan 26, Lybska gränd 2
Strandvillan Kruttornet 5 Strandgatan 37
Villa Ekebo Kräklan 1 S:t Nikolaigränd 2, Paviljongsgatan 2
Bredablick (tidigare Badhotellet B, Pensionat B) Kräklan 4 Tranhusgatan 33
Borgmästaregården Kräklan 7 Tranhusgatan 27
Ihreska villan Kräklan 8 Tranhusgatan 25
Paviljongsplan, del av "Pav" Kräklan 9 Paviljongsplan
Wallers Krog Krämaren 3 Wallérs plats 2
Corps de Garde, Gamla polishuset (by 1), Weströmska huset, Bruunska huset, (3), Fåhraeska huset (1) Laboratorn 10 S:t Hansgatan 34, Klosterplan 2, Klosterbrunnsgatan 2, 4
Westööska huset Laboratorn 3 Klosterbrunnsgatan 6
Agrellska gården Laboratorn 4 Klosterbrunnsgatan 8, Södra Kyrkogatan 5
DBW:s Sparbank Laboratorn 5 Södra Kyrkogatan 3, Schweitzergränd 5
Folkets hus, RAGU Laboratorn 6 Schweitzergränd 3
Hushållningssällskapet Laboratorn 8 Schweitzergränd 1
Wisby Läroverket, S:t Hansskolan Läroverket 1 S:t Hansgatan 32, Bremergränd 5, Stettinergränd 5, Schweitzergränd 2
Lallérska huset (byggnad 2) Munken 7 Södra Kyrkogatan 16, 18
Cramérska, Dahlbäckska och Bäckströmska (under 1800-talet) Munskänken 1 S:t Hansgatan 42, Lilla Torggränd 1, Stora Torget 3, Stora Torggränd 2
Stadens minsta hus Muren 13 Norra Murgatan 38
Fornsalen Muséet 1 Mellangatan 19, Brännerigränd 1, 3, Strandgatan 12, Dubbens gränd 4
Fornsalen, förr Jakobssonska magasinet Muséet 2 Strandgatan 14, Dubbens gränd 2
Norra Tullhuset Norrtull 3 Odalgatan 9, Silverhättan 3
Mamsell Langs (under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet) Novisen 4 S:t Lars gränd 3, S:t Drottensgatan 5
Cramérska huset Novisen 5 Nunnegränd 4, S:t Lars gränd 1
Odd Fellows hus Novisen 6 Nunnegränd 6, S:t Drottensgatan 7
Mäster Henriks källare (byggnad 1) Nunnan 1 Stora Torget 5, 7, 9, Södra Kyrkogatan 11, S:t Drottensgatan 1, 3, S:t Lars gränd 2, 4, Nunnegränd 2
Åkerbecks, Lundbergs, Lindbergs och Petterssons hus Pressen 2 Kompanigränd 4, Mellangatan 27
Lorents Säves hus, Nybergs hus, Westbergs hus Pressen 3 Mellangatan 25
Allehanda-huset och liknande Pressen 4 Mellangatan 23, Danzigergränd 3
M˙ndermanska huset, källarmästare Unérs hus, Häggska huset, tyska vicekonsulatet Pressen 5 Danzigergränd 1, Strandgatan 18
Clematishuset, tidigare Holstska huset (el gården) Pressen 6 Strandgatan 20
Holstska huset, tidigare Nils Holmbergs hus Pressen 7 Strandgatan 22
Svedmanska, Molérska huset (byggnad 4) Priorn 1 Biskopsgatan 2, Smedjegatan 2
Tekniska skolan Priorn 14 Skolgatan 3
Oxenwaldts hus, Jaxarviska huset, Sundahlska huset Priorn 15 Skolgatan 1, S:t Drottensgatan 6
Biskopsgården, Kapitelhusgården Priorn 2 Biskopsgatan 4, S:t Drottensgatan 8
Gahnska (eller Gahniska) huset, Drottning Desiderias skola Priorn 3 Biskopsgatan 6, Västra Kyrkogatan 5
Engeströmska huset Priorn 7 S:t Drottensgatan 10
Borgen Repslagaren 4 Södra Murgatan 53, Hästgatan 24, Tunnbindaregatan 20, Repslagaregränd 1
Hultmanska huset Residenset 5 Strandgatan 7, Donners plats 2, Hamngatan 6
Gamla Residenset Residenset 6 Strandgatan 7
Klintska huset Residenset 8 Strandgatan 5
Dalastugan (byggnad 2, enligt nuvarande ägarna) Ringaren 13 Vårdklockegatan 4
Schulzes Rådhuset 8 S:t Hansgatan 29
Sandbergska affären, Åkermanska huset, Skeppargillet (byggnad 2) Rådmannen 3 S:t Hansgatan 38
"Monark-Johans" (ej officiell benämning) S:t Klemens 25 S:t Klemensgatan 2
Godrings (efter tryckeriet som låg där fram till 1970-talet) S:t Klemens 17 Smedjegatan 7A
Godrings (efter tryckeriet som låg där fram till 1970-talet) S:t Klemens 18 Smedjegatan 7B
Hederstedtska handelsgården (1860-80-tal, gården omfattade nuv. S:t Klemens 12-20) S:t Klemens 20 Smedjegatan 5
S:t Klemens ruin S:t Klemens 21 Tranhusgatan, Smedjegatan, S:t Klemensgatan
S:t Clemens hotell S:t Klemens 5 Smedjegatan 3
Café Gula huset S:t Klemens 6 Tranhusgatan 2, Smedjegatan 1
Lagom (från 1913 fram till 1960-talet) S:t Lars 11 Nunnegränd 5
Skafferiet S:t Michael 18 Adelsgatan 38
Fd Blindhemmet S:t Nikolaus 14 S:t Nikolaigatan 6
Frimurarlogen S:t Nikolaus 7 Smedjegatan 17
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 2 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
Fd Villa Nova S:t Olof 21 Säcken 7
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 25 Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 26 Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd
Baumgartenska huset S:t Olof 28 Tranhusgatan 23
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 29 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 3 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 4 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 5 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 6 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan" S:t Olof 7 Botaniska trädgården, Tranhusgatan
S:ta Gertruds ruin S:ta Gertrud 16 S:ta Gertruds gränd
Rosengården S:ta Katarina 2 Södra Kyrkogatan 9, Stora Torget 4
Järnhandlare Lindströms hus S:ta Katarina 3 Klosterbrunnsgatan 5, Södra Kyrkogatan 7
Gardianens bostad (används ej till vardags) S:ta Katarina 4 Klosterbrunnsgatan 3
Munkhuset, dormitoriet S:ta Katarina 7 S:ta Katarinagatan 6
Församlingshuset S:ta Maria 22 Norra Kyrkogatan 4
Johan Målares hus S:ta Maria 37 Ryska gränd 22
Fahnehielmska villan (gården) Silverhättan 1 Tranhusgatan 51, Silverhättan 2
Bobergska huset Skansen 10 Visborgsgatan 20, Södra Slottsgränd 13
Björkanderska magasinet Skeppsbron 2 Skeppsbron 22, Hamnplan 2, Korsgatan 21, 23
Torsmanska Skeppsbron 5 Skeppsbron 20, Tullhusgränd 1
Kronobränneriets vedgård (1700-tal), Lilla S:t Hansskolan Skolan 1 Mellangatan 28, S:t Hansgatan 21, Bremergränd 2
Stadens fattighus, Artilleriets logoment, Gotlands Hemslöjd, Yllet Skolan 2 S:t Hansgatan 19, Brännerigränd 3, Mellangatan 26
Fiskartorpet Skomakaren 5 Skogränd 9, Fiskargränd 10
Westringska huset (används ej idag) Slupen 4 Rostockergränd 1, Strandgatan 36
Bomska huset Slupen 5 Strandgatan 38, Specksgränd 2
Café Björkstugan Slupen 6 Specksgränd 6
Slöjdskolan, Författar- och Översättarcentrum Slöjdskolan 2 Nygatan 37, Kyrkberget
Radio Gotland, Gotlands Radio Specksrum 1 Specksrum 5, S:t Olofs gränd 1, Skogränd 14
Goveniska huset (gården) Specksrum 11 Strandgatan 46, Skogränd 2
Brinkska gården (namnet används knappast idag) Specksrum 2 Specksrum 3, Specksgränd 13, Skogränd 8
Fogelbergska huset (benämning vid slutet av 1700-talet) Specksrum 6 Specksgränd 5
Villa Granlund Stapeln 10 Vårdklockegatan 18
Sko-City Stapeln 11 Klockgränd 5, Adelsgatan 29
Arbetareföreningen Stopet 11 S:t Michaels gränd 2, Kinbergs plats 8
Engströmska huset Svartbrodern 1 Mellangatan 24, Brännerigränd 4
Gamla rådhuset, Ehinger-Möllerska huset Svartbrodern 2 Brännerigränd 6, S:t Hansgatan 17, Rådstugugränd 3
Dahlströmska huset Svartbrodern 3 Mellangatan 22, Rådstugugränd 1
Klintströms fastighet, Skandalhuset Södertull 10 Södertorg 12
Söderkrogen (under 1800-talet) Södertull 13 Södertorg 16
Mästermanshuset Tjärkoket 10 Södra Murgatan 14
Tjärkokeriet Tjärkoket 4 Södra Murgatan 26
Donnerska huset Trafiken 1 Donners plats 1, Donnersgatan 8, Hamngatan 5
Cramérska magasinet Trafiken 15 Hamngatan 3
Meukowska huset Trankoket 13 Silverhättan 4, Tranhusgatan 46
Polhemshuset Trossen 1 Mellangatan 60, Valvgränd 2
Landthamnstullhuset Trädgården 3 Visborgsgatan 1, Kommendantsbacken 4
Tullhuset Tullen 1 Skeppsbron 18, Tullhusgränd 2, Skeppsbrogränd 1, Korsgatan 17
Hansabiografen Tunnbindaren 15 Södra Murgatan 45
Översättar- och författarcentrum Udden 1 Uddens gränd 3, Nygatan 36
Gamla Apoteket Valutan 2 Hästgatan 3, Mellangatan 15, Novgorodgränd 4
Smyrna frikyrka Valvet 7 S:t Hansgatan 47, Travegränd 4
Färghandlare Karlssons hus Vinkelhaken 11 Paviljongsgatan 6
Mehlerska villan Vinkelhaken 2 Tranhusgatan 47, Paviljongsgatan 10
Sjögrenska, Irisdalsgården Vinkeln 26 Nygatan 1, Hästgatan 19
Sjöströmska Vårdklockan 4 Klockgjutaregränd 5, Adelsgatan 35
Bödelsstugan Östermur 22 Östra Tullgränd 8
Bokkaféet Östermur 24 Östra Tullgränd 4
Gamla brandstationen Östermur 26 Klinttorget 6
Östertull Östertull 6 Hästgatan 21, 23, 25, 27, Östra Tullgränd 1, 3, Nygatan 2, 4
Ödins garveri Blekdammen 11 Tage Cervins gata 3b
Ödins garveri Blekdammen 12 Tage Cervins gata 5
Klintströms fastighet, Skandalhuset Södertull 27 Södertorg 12
Brinkska gården (namnet används knappast idag) Specksrum 17 Skogränd 8
"Monark-Johans" (ej officiell benämning) S:t Klemens 26 S:t Klemensgatan 2b
Lagom (från 1913 fram till 1960-talet) S:t Lars 12 Nunnegränd 5
Hansabiografen Tunnbindaren 17 Södra Murgatan 45
Hansabiografen Tunnbindaren 18 Södra Murgatan 45